RVTS 15 år

RVTS-konferansen

Trygge fagfolk gjennom 15 år

6. desember 2022, kl. 09:00 – 14:45

 

Informasjon

I år fyller de fem regionale RVTS-sentrene 15 år! I disse årene har vi jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre, og styrke kompetansen om vold, traumer og selvmordsforebygging. Jubileet markerer vi ved å invitere DEG til å bli med oss på en heldags fagreise i vår samlede kompetanse.

Dagen blir digital og gratis!

Konferansen fylles med faglig innhold, og du inviteres inn i en heldigital virkelighet hvor du kan navigere rundt gjennom felles-seksjoner og parallelle sesjoner. På til sammen 20 foredrag (fordelt på 4 parallelle sesjoner) og tre felles økter, vil du få se faglige innlegg fra RVTS Nord, Midt, Vest, Sør og Øst – som alle er arrangør av konferansedagen.

Du får en unik mulighet til å se hva alle de regionale sentrene til sammen har å tilby, og en konferansier vil lede deg gjennom dagen. Her vil du få masse faglig påfyll helt gratis. Sett deg godt til rette og få kompetanseheving fra fagfolk innen vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – fra hele landet.

Fordi konferansen er digital, blir alt faglig innhold tilgjengeliggjort i det digitale rommet hvor konferansen skal foregå. Det blir også tilgjengelig to måneder etter selve konferansedagen, slik at man kan gå tilbake for å se på materialet i etterkant av dagen.

RVTS 15-år

Program

Dagen gjennomføres digitalt og kombinerer direktesendte fellessesjoner med parallellsesjoner der du selv kan veksle mellom ulike 30 minutters fagpresentasjoner.

Endringer i programmet kan forekomme.

Felles

09:00 Åpning av konferansen v/Toril Araldsen (senterleder RVTS Øst)
09:15 Fra krigstraumer og debriefing til utviklingstraumer og TBO - hvordan gikk det til? (Dag Nordanger, RVTS Vest)
09:50 Hva er de virksomme elementene i traumebehandling? (Hilde Pentzen, RVTS Øst)
12:30 Hva er egentlig traumebevisst omsorg? Og hva skal vi med det? (Heine Steinkopf, RVTS Sør)
13:05 Kan den polyvagale teorien og toleransevinduet hjelpe hjelperen å se seg selv? (Marlene Bruun Lauridsen, RVTS Nord)
15:00 Dem og oss. Hvordan kan vi være gode hjelpere for dem som skader andre (Knut Hermstad, RVTS Midt)

RVTS Nord

10:30 Drukningstragedien i Tromsø: Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse (UKOM-rapporten)
11:10 Likeverdige tjenester til samisk befolkning
13:45 Flyktning.net - ressursportal om asylsøkere og flyktninger
14:20 Seksualisert vold i krig og konflikt

RVTS Midt

10:30 Når man blir bekymret for et barns seksuelle atferd - om hvor man kan søke kunnskap og hjelp
11:10 Familiegjenforening – hjelp til å lykkes
13:45 Sårbare barn i skjæringspunktet mellom sivilrett og strafferett. Hvordan kvalitetssikre sakkyndighet og domstolsbehandling?
14:20 Forebygging av selvmord i samiske områder

RVTS Vest

10:30 Verktøy i hverdagen, Utvikling og bruk av verktøy som hjelper oss til å bli bedre
11:10 Livet på timeplan, Selvmordsforebyggende arbeid på skoler
13:45 Fra tanke til handling, Konsultasjonsteammodellen i Vest
14:20 Sammen om endring, Mentormodellen mot radikalisering og endringsagentarbeidet mot negativ sosial kontroll satt i system

RVTS Øst

10:30 Kriseledelse
11:10 «Be brave in a new world» - Utfordringer vi som jobber med flyktninger og migranter står overfor i dag
13:45 Hvorfor vegrer vi oss for å snakke med barna når foreldrene har selvmordsatferd? Erfaringer fra en endringsprosess ved et Akutteam
14:20 Kan simulering gjøre oss bedre til å snakke med barn og ungdom? En prat med «Lucas» i Snakkemedbarn.no

RVTS Sør

10:30 Har vi tenkt feil om menn og selvmord?
11:10 - Hjelp! Hvordan snakke med barn om vanskelige ting
13:45 LINK, livsmestring i norske klasserom
14:20 Hvordan blir vi gode? Fra måling av effekt til fokus på kvalitet
RVTS © 2022
rvts.no
Påmelding