RVTS 15 år

RVTS-konferansen

Trygge fagfolk gjennom 15 år

Les mer

 

Informasjon
Oppdatert 22. mars

I 2022 feiret RVTS-ene jubileum! Gjennom 15 år har vi jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre, og styrke kompetansen om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Jubileet markerte vi med en fagkonferanse 6. desember med over 5000 påmeldte! Konferansedagen besto av fellessesjoner og parallelle sesjoner – til sammen 25 foredrag fra RVTS Nord, Midt, Vest, Sør og Øst – som arrangerte dagen sammen.

De fleste av foredragene er nå tilgjengelig som opptak. Her får du kompetanseheving fra fagfolk innen vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – fra hele landet. Klikk på titlene i programmet nedenfor for å få tilgang.

RVTS 15-år

Program

Dagen gjennomføres digitalt og kombinerer direktesendte fellessesjoner med parallellsesjoner der du selv kan veksle mellom ulike 30 minutters fagpresentasjoner.

RVTS © 2022
rvts.no