RVTS 15 år

RVTS-konferansen

Trygge fagfolk gjennom 15 år

6. desember 2022, kl. 09:00 – 15:45

 

Informasjon

I år fyller de fem regionale RVTS-sentrene 15 år! I disse årene har vi jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre, og styrke kompetansen om vold, traumer og selvmordsforebygging. Jubileet markerer vi ved å invitere DEG til å bli med oss på en heldags fagreise i vår samlede kompetanse.

Dagen blir digital og gratis!

Konferansen fylles med faglig innhold, og du inviteres inn i en heldigital virkelighet hvor du kan navigere rundt gjennom felles-seksjoner og parallelle sesjoner. På til sammen 20 foredrag (fordelt på 4 parallelle sesjoner) og tre felles økter, vil du få se faglige innlegg fra RVTS Nord, Midt, Vest, Sør og Øst – som alle er arrangør av konferansedagen.

Du får en unik mulighet til å se hva alle de regionale sentrene til sammen har å tilby, og en konferansier vil lede deg gjennom dagen. Her vil du få masse faglig påfyll helt gratis. Sett deg godt til rette og få kompetanseheving fra fagfolk innen vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – fra hele landet.

Fordi konferansen er digital, blir alt faglig innhold tilgjengeliggjort i det digitale rommet hvor konferansen skal foregå. Det blir også tilgjengelig to måneder etter selve konferansedagen, slik at man kan gå tilbake for å se på materialet i etterkant av dagen.

RVTS 15-år

Program

Dagen gjennomføres digitalt og kombinerer direktesendte fellessesjoner med parallellsesjoner der du selv kan veksle mellom ulike 30 minutters fagpresentasjoner.

Endringer i programmet kan forekomme.

Felles

09:00 Åpning av konferansen v/Toril Araldsen (senterleder RVTS Øst)
09:15 Fra krigstraumer og debriefing til utviklingstraumer og TBO - hvordan gikk det til? (Dag Nordanger, RVTS Vest)
09:50 Hva er de virksomme elementene i traumebehandling? (Hilde Pentzen, RVTS Øst)
12:30 Hva er egentlig traumebevisst omsorg? Og hva skal vi med det? (Heine Steinkopf, RVTS Sør)
13:05 Kan den polyvagale teorien og toleransevinduet hjelpe hjelperen å se seg selv? (Marlene Bruun Lauridsen, RVTS Nord)
15:00 Dem og oss. Hvordan kan vi være gode hjelpere for dem som skader andre (Knut Hermstad, RVTS Midt)
RVTS © 2022
rvts.no
Påmelding