RVTS 15 år

RVTS-konferansen

Trygge fagfolk gjennom 15 år

Tilgjengelig til 6. mars 2023

 

Informasjon
Oppdatert 20. januar

I år feirer RVTS-ene jubileum! Gjennom 15 år har vi jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre, og styrke kompetansen om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Jubileet markerte vi med en fagkonferanse 6. desember med over 5000 påmeldte! Konferansedagen besto av fellessesjoner og parallelle sesjoner – til sammen 25 foredrag fra RVTS Nord, Midt, Vest, Sør og Øst – som arrangerte dagen sammen.

For at alle skal ha mulighet til å se alt, er alt innhold fortsatt tilgjengelig i det digitale konferanserommet. Her får du kompetanseheving fra fagfolk innen vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – fra hele landet. I tillegg får du tilgang til Læringstorget, hvor du kan se filmer om utvalgte nettressurser, prosjekter fra kompetanse- og forskningssentre vi samarbeider med, samt en kort presentasjon av RVTS-ene.

Registrering Logg inn

Innholdet er tilgjengelig til 6. mars 2023!

RVTS 15-år

Program

Dagen gjennomføres digitalt og kombinerer direktesendte fellessesjoner med parallellsesjoner der du selv kan veksle mellom ulike 30 minutters fagpresentasjoner.

Endringer i programmet kan forekomme.

Felles

09:00 Åpning av konferansen v/Toril Araldsen (senterleder RVTS Øst)
09:15 Fra krigstraumer og debriefing til utviklingstraumer og TBO - hvordan gikk det til? (Dag Nordanger, RVTS Vest)
09:50 Hva er de virksomme elementene i traumebehandling? (Hilde Pentzen, RVTS Øst)
12:30 Hva er egentlig traumebevisst omsorg? Og hva skal vi med det? (Heine Steinkopf, RVTS Sør)
13:05 Kan den polyvagale teorien og toleransevinduet hjelpe hjelperen å se seg selv? (Marlene Bruun Lauridsen, RVTS Nord)
15:00 Dem og oss. Hvordan kan vi være gode hjelpere for dem som skader andre (Knut Hermstad, RVTS Midt)
RVTS © 2022
rvts.no
Logg inn